DUNE BASE 3D + WD AV-GP  GIÁ: 9.400.000 ĐVN  CÒN  8.400.000 ĐVN
 

Một vài hình ảnh đầu HD Dune Base 3D