Quang cao chon phim - So 1Quang cao chon phim - So 5Quang cao chon phim  - So 6Quang cao chon phim  - So 7Quang cao chon phim  - So 8Quang cao chon phim  - So 1Quang cao chon phim  - So 2Quang cao chon phim - So 3Quang cao chon phim  - So 11Quang cao chon phim - So 12

Chọn phim

Chọn trực tiếp trên web

  • Đã chọn: 0 (xem danh sách)
  • Dung lượng: 0 GB
  • Tổng số : 0
Đã chọn xong

Xem đơn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

KINH DOANH

C Ngân : 0928500555

Samsung UHD TV Movie And Demos Pack - Video 4K

: 9000
Dung lượng : 220 GB
Thể Loại : Phim HD nhiều thể loại Thể Thao , Linh tinh
Năm sản xuất : 2014
Phụ đề : Tiếng nước ngoài
Định dạng : HD720
Nước sản xuất :


Đây là bản Demo Video 4K - Samsung Ultra HD Curved. Thời lượng cho mỗi video là khoảng dưới 5 phút và độ phân giải khá lớn 4k (gấp 4 lần full HD 1080p) nên chỉ có thể chạy trên các thiết bị tương thích video 4K. Vui lòng xem kỹ thông tin tính năng sản phẩm của bạn. 
Gói gồm những nội dung sau : 
- UHD Demos
- UHD Movies:
G.I. Joe: Retaliation 2013 
World War Z 2013            
Night at the Museum 2006      
The Counselor 2013                
The Last Reef 2012                 
X-Men Origins: Wolverine 2009 

0

Bạn đã chọn :
NGÂN
0928 500 555

0 GB | 0
chọn xong

Để tránh tình trạng chọn phim vượt quá dung lượng ổ cứng Xin vui lòng chọn dung lượng ổ cứng của bạn.

Bạn có muốn ẩn những phim đã chọn không ?

Không